Zgjedhjet për Kongresin e SHBA-ve dhe pritshmëritë - Tema e Ditës